Team Effekt vinder konkurrence om Frederiksberg Hospital

Team Effekt vinder konkurrence om at udvikle Frederiksberg Hospital til en ny bydel med blandt andet 720 boliger, hvoraf 180 bliver almene boliger.

Frederiksberg Kommune oplyser i en pressemeddelelse, at Team Effekt er kåret som vinder af konkurrencen om udviklingen af Frederiksberg Hospital.

Når hospitalsfunktionerne flytter ud ved udgangen af 2026 skal grunden og bygningerne på Frederiksberg Hospital omdannes til et nyt kvarter med en blanding af boliger, erhverv, grønne områder og offentlige funktioner, skriver kommunen.

Konkurrencen blev afholdt som et parallelopdrag, hvilket indebærer, at Frederiksberg Kommune kan anvende elementer fra alle tre forslag i den endelige udviklingsplan for hospitalsgrunden. Foruden Team Effekt, deltog Team Vandkunsten/SLA og Team Sleth i parallelopdraget.

– Det er tre stærke og kvalificerede forslag, og vurderingsudvalget har været på en meget svær opgave. Men forslaget fra Team Effekt rammer helt i plet i forhold til visionen om at skabe et grønt og levende bykvarter for hele Frederiksberg. For mig er det afgørende, at vi får et blandet kvarter med plads til alle, uanset indkomst eller livssituation, udtaler Frederiksberg Kommunes borgmester Michael Vindfeldt (S) i pressemeddelelsen.

– Med Team Effekts forslag får vi samtidig en ny stor park; Hospitalshaven, som det kommende grønne hjerte i midten af Hospitalsgrunden, siger borgmesteren og påpeger, at gamle bygninger og gamle træer i området bevares.

Masser af billige boliger på tegnebrættet

Efter planen skal området blandt andet udvikles med såkaldte minikvarterer med hver især 100-200 boliger. De enkelte minikvarterer inddeles i klynger med 30-50 boliger i hver.

Overordnet har planen en bebyggelsesprocent på 100, og der skal bygges i mellem én og 5,5 etager i området. Samlet kommer området til at rumme 141.000 kvadratmeter byggeri fordelt 38.000 kvadratmeter offentlige funktioner, 15.000 kvadratmeter erhverv og 13.000 kvadratmeter til eksisterende formål. Dertil kommer på 75.000 kvadratmeter boliger, hvilket rundt regnet svarer til 700-800 boliger alt afhængig af gennemsnitsstørrelsen.

Og det er ikke utænkeligt, at der vil blive stillet krav om, at 25 procent af de kommende boliger skal være almene, bedømt på den aktuelle politiske stemning blandt et flertal af politikerne i kommunalbestyrelsen.

På det seneste kommunalbestyrelsesmøde vedtog politikerne et boligudspil, der skal sikre 600 nye almene boliger på Frederiksberg.

I udspillet lægges der op til, at skal bygges 720 boliger på hospitalsgrunden, hvoraf 180 boliger skal være almene, mens 70 boliger forventes opført som bo eller byggefællesskaber i form af eksempelvis andelsboliger. Der arbejdes generelt på nye boligtyper, herunder seniorbofællesskaber og byggefællesskaber på hospitalsgrunden. Kommunen er allerede i gang med at gøre sig erfaringer i den retning.

Formand for By- og Erhvervsstrategisk udvalg Lone Loklindt (R) peger på, at barren desuden skal sættes højt for miljø og klima i udviklingen af området.

– Når man om 15-20 år går rundt i denne bæredygtige bydel, er det min drøm, at vi ser et kvarter, der lever, har masser af kunst, kultur, idræt, sundhed og bevægelse, men hvor vi også har sat nye standarder for fællesskabsorienterede boformer, herunder en revitalisering af andelstanken. Med dette vinderforslag er sporene lagt til, at den drøm kan blive til virkelighed, siger hun.

Tue Hesselberg Foged fra team Effekt understreger, at holdet har “udviklet en plan hvor det nye gror ud af det gamle, hvor de eksisterende bygninger og træer bevares”.

– Bydelen vil stort set vil blive bilfri i fremtiden, asfalt erstattes med nye grønne områder og en ny park, Hospitalshaven, vil i fremtiden invitere hele byen indenfor, siger Tue Hesselberg Foged.

I anden halvdel af 2022 skal vinderteamet bearbejde og færdiggøre udviklingsplanen i samarbejde med Frederiksberg Kommune. Udviklingsplanen for Hospitalsgrunden forventes at blive vedtaget politisk i 2023.

De tre deltagende hold i parallelopdraget var:

  • Team Vandkunsten med SLA, Rønnow Leth & Gori, Cushman & Wakefield Red, Substrata, Valentin Trafikplanlægning, Danish Energy Management og Envidan.
  • Team Sleth med Cubo, Moe, Schul Landskabsarkitekter, Smith Innovation, Michael Soetmann og Claus Bech-Danielsen.
  • Team Effekt med Arkitema, Cowi, Gemeinschaft og Creator Projects.