Tre hold udvikler forslag til nyt kvarter i Bagsværd

Gladsaxe Kommune overtager i 2024 området ved Ringbo fra Københavns Kommune, og så skal der udvikles et nyt kvarter med blandt andet en skole.

Gladsaxe Kommune købte i 2020 området ved Ringbo af Københavns Kommune for at kunne bestemme, hvordan området kunne udvikles til et nyt mødested i Bagsværd med en blandt andet en ny skole, nye idrætsfaciliteter og nye boliger. Det nye bykvarter skal – sammen med en cykel- og fodgængerforbindelse over Hillerødmotorvejen – være med til at binde Bagsværd bedre sammen.

I april 2022 vedtog politikerne i byrådet en vision for det nye kvarter i Bagsværd, der satte retningen for, hvordan området skal udvikles. Nu er kommunen i gang med næste skridt, hvor der skal udvikles en fysisk helhedsplan for området med afsæt i visionen. Det sker gennem et parallelopdrag, hvor tre rådgiverhold i første omgang arbejder med hovedgrebet for løsningen af opgaven. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

– Vi har længe været optaget af at skabe et Bagsværd i Social Balance. Det nye kvarter i Bagsværd skal bidrage med nye mødesteder og fællesskaber omkring skole, dagtilbud og idræt og skabe sammenhæng til de omkringliggende kvarterer. Vi drømmer om at skabe et nyt blandet kvarter, hvor mennesker bor, arbejder, går i skole, deltager i aktiviteter – eller går en tur gennem byen, fortæller Maj Green, by- og miljødirektør i Gladsaxe Kommune.

De tre teams, som Gladsaxe Kommune har udvalgt til parallelopdraget, er Cobe Arkitekter + landskabsarkitekter, Effekt med MOE samt Masu Planning med Cornelius Vöge. De skal nu gennemføre et kort parallelopdrag, hvorefter Gladsaxe Kommune udvælger det hovedgreb, som sammen med det vindende rådgiverhold, skal videreudvikles frem til en endelig helhedsplan.

De tre hold skal i første omgang udvikle indledende idéer og et samlende fysisk hovedgreb for, hvordan opgaven bedst løses med afsæt i visionen for det nye kvarter.

– Vi har valgt at gennemføre processen som et kort, intensivt parallelopdrag, hvor de tre udvalgte teams løbende er i direkte dialog med den viden der er hos os i kommunen. Det er en kompleks opgave, hvor vi har forsøgt at nytænke formatet, så vi bliver klogere på programmet og stedets muligheder sammen i en dialog ved at kigge på scenarier fra de tre. Den første fase afvikles i marts måned, hvorefter vi afklarer, hvordan og med hvem vi bedst kommer videre, udtaler Tina Saaby, afgående stadsarkitekt i Gladsaxe Kommune.

Formatet for parallelopdraget er udviklet i samarbejde med rådgivervirksomheden Grandville, og det gennemføres blandt andet med en workshop-uge, hvor de tre hold arbejder side om side ”on location”.

Her har de har mulighed for at trække på ressourcer og viden fra Gladsaxe Kommune, ligesom de undervejs får feedback fra både forvaltning og politikere. Tanken er at kvalificere de tre bud, der skal afleveres efter parallelopdraget, gennem dialog, lyder det fra Gladsaxe Kommune.