Udbud af nyt plejecenter i Galten annulleret

Et udbud for det nye Plejecenter i Galten er blevet annulleret, fordi de indkomne tilbud er for dyre og giver for dårlige betingelser for de nuværende beboere på Tjørnehaven.

Byrådet i Skanderborg Kommune har besluttet at annullere udbuddet af det nye plejecenter i Galten, fordi de indkomne tilbud er for dyre. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Projektet var udbudt i totalentreprise med en såkaldt forhandling. Ifølge et dokument fra kommunen lød den forventede samlede anlægssum på godt 212 millioner kroner.

Ingen de tre totalentreprenører, EMR Murer og Entreprenør, Dansk Boligbyg og NCC, har kunnet leve op til de krav, som Skanderborg Kommune har stillet til byggeriet. De tre tilbud overskrider alle budgetrammen og giver samlet set for dårlige vilkår for de ældre, lyder det fra kommunen.

Derfor skal der gennemføres en ny proces for at se, om det er muligt at bygge på den nuværende beliggenhed med andre rammer og krav end hidtil, eller om der skal findes en anden beliggenhed i Galten til det nye plejecenter.

– Det er selvfølgelig brandærgerligt, at vi skal i gang med en ny proces, men det er rettidig omhu at bremse udbuddet, når det, vi bliver stillet i udsigt fra totalentreprenørerne, ikke har den kvalitet, vi ønsker, udtaler Jens Szabo (V), formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget, i meddelelsen.

Tanken var, at det nye plejecenter skulle placeres ved det nuværende Plejecenter Tjørnehaven i centrum af Galten.

Byggeriet skulle foregå i to etaper, så halvdelen af de planlagte boliger blev bygget i første etape. På den måde ville de nuværende beboere på Tjørnehaven kunne flytte direkte ind i de nye boliger.

I anden etape skulle nedrivning af Tjørnehaven finde sted, og de resterende boliger skulle opføres på den del af grunden.

– Vi har været i god dialog med entreprenørerne for at se, hvordan vi kunne gennemføre byggeriet, men med de nuværende planforhold og økonomi i projektet har det ikke været muligt, udtaler Morten Pors Ilsøe, der er chef for Sundhed, Omsorg og Handicap i Skanderborg Kommune.

Han forklarer, at ingen af de tre konkurrenceforslag kunne levere det ønskede antal boliger og centerfunktioner i byggeriets første etape. Det ville blandt andet resultere i flere flytninger for de nuværende beboere på Plejecenter Tjørnehaven, og lokalområdets pensionister vil mangle aktivitetsmuligheder.

Ny placering undersøges

På den lukkede del af byrådsmødet den 1. marts 2023 vedtog byrådet at annullerede udbuddet.

Byrådet har i stedet bedt administrationen om at afsøge to muligheder for det kommende plejecenter i Galten:

Enten at det placeres på en ny grund et andet sted i Galten, eller at der skaffes mulighed for flere kvadratmeter til byggeriet ved at lave en ny lokalplan, der blandt andet tillader højere bygninger.

Afsøgningen finder steder de næste par måneder, hvorefter de politiske udvalg skal drøfte scenarierne.

Det nye plejecenter i Galten skal omfatte i alt 87 plejeboliger med tilhørende servicearealer, arealer til sundhedsklinik, træningslokaler, forsamlingssal med café, hjemmepleje, fællesadministration samt tilhørende udearealer.