Udvikling af boligområdet Langvad Bakker skydes i gang

I alt skal der bygges omkring 250 boliger og en daginstitution i Langvad Bakker ved Låsby. Første etape med 50 boliger og institutionen er på tegnebrættet.

Byrådet i Skanderborg Kommune har besluttet at sende en lokalplan for en del af byudviklingsområdet Langvad Bakker ved Låsby i offentlig høring. Lokalplanen skal bane vejen for, at der over de næste fire-fem år kan bygges 50 boliger i første etape af udviklingen.

Det er Nodo Arkitekter, der ønsker at udvikle første etape. Arkitektfirmaet med base i Aarhus har udviklet masterplanen i samarbejde med Skanderborg Kommune for familierne Just og Pedersen, der begge har mangeårige rødder i området, fremgår det af en præsentationsside. Desuden samarbejder udviklerne med Danbolig Galten-Harlev.

Foruden de mange boliger skal der også bygges en daginstitution for at sikre pladser til de mindste af boligområdets kommende beboere. Daginstitutionen skal have plads til cirka 80 børn med mulighed for udvidelse på senere tidspunkt, så den kan blive op til 1.900 kvadratmeter stor. Desuden skal også den første del af det tilhørende rekreative område udvikles.

– Det er jo et projekt, der nok bliver vores største byudviklingsområde i de næste mange år. Der skal bygges rigtigt mange huse, sagde formand for Klima-, Miljø- og Planudvalget, Claus Leick (SF), på byrådsmødet og påpegede, at lokalplanen har været længe undervejs.

Illustrationsplan for den kommende daginstitution i Langvad Bakker ved Låsby. Illustration fra lokalplanen.
Illustrationsplan for den kommende daginstitution i Langvad Bakker ved Låsby. Illustration fra lokalplanen.

Formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Claus Bloch (V), gav også lokalplanforslaget et par ord med på vejen.

– Heldigvis har der i de seneste tre år været lidt nybyggeri i Låsby – blandt andet en mindre Nørregade-udstykning, som snart er færdig. Ellers har der været mange år med stilstand på grund af manglende arealer. Derfor er dette en længe ventet lokalplan. Det er starten på Låsbys udvikling i de kommende måske 20 år, sagde Claus Bloch på byrådsmødet.

Af lokalplanen fremgår det, at den fremtidige bebyggelse med sin placering, udformning og materialevalg skal “sikre en arkitektonisk og landskabelig sammenhæng til det omkringliggende landskab og det eksisterende boligområde Klankhøj”.

Solenergipaneler må anvendes som facademateriale, hvis de kan integreres naturligt i facaden. Det indebærer, at der eksempelvis er mulighed for løsninger med integreret solcelletag, hvilket vækkede glæde hos byrådsmedlem Peter Kjær (EL), som havde taget netop dette emne op på et udvalgsmøde med et ønske om at få lavet om i formuleringerne i lokalplanen.

– Den plan tillod ikke, at man kunne sætte tagsten op, som kan producere solenergi. Man kunne altså ikke lægge solcelletag op. Man kunne godt lægge sådan et tag oven på – de der grimme nogen, som mange af os har i forvejen. Men sådan et nyt, smart et, hvor det er integreret i tagfladen, og som er økonomisk langt mere fordelagtig – det gav vi ikke tilladelse til, sagde Peter Kjær på byrådsmødet.

Illustrationsplan over Langvad Bakker ved Låsby: Nodo Arkitekter.
Illustrationsplan over Langvad Bakker ved Låsby: Nodo Arkitekter.

Han glædede sig desuden over, at man med planen tog et lille skridt væk fra at stille detaljerede krav om ensartethed i blandt andet materialevalg, som det ellers kendes fra mange større lokalplaner, hvilket resulterer i store parcelhusområder, hvor de enkelte huse ikke er til at kende fra hinanden.

– Men der er stor interesse i at have det ensartet. Jeg kan da huske, at der allerede for mange år siden var sådan et begreb, der hed “ligusterfascister”. Jeg tror nok, at det nogenlunde dækkede over sådanne nye parcelhuskvarterer, som så fuldstændig ens ud, adskilt af ligusterhække. Så var alle folk glade, for så var man ligesom de andre, sagde Peter Kjær.

– Alligevel har jeg altid haft en vis fascination af, at ind imellem så lå der sådan et Pippi Langstrømpe-hus, der ligesom giver noget særligt til et område. Det er det, man orienterer sig efter. Men det har vi altså igennem mange år ønsket at undgå i vores parcelhuskvarterer. Og det håber jeg, at vi kan komme lidt længere væk fra. Men det bliver så små skridt ad gangen.

– Jeg ville gerne have gået videre, så vi tillod nogle flere materialer, sagde han med henvisning til, at der fortsat er lagt begrænsninger ind lokalplanen, så der ikke er udsigt til at få et boligområde med markant variation i bebyggelsen.

Bebyggelsens facader må således kun udformes i teglsten med blank mur og træ. Mindre end en tredjedel af den samlede bygningsfacade kan udføres i et andet materiale. Facader og facadebeklædninger skal holdes i jordfarveskalaens brune og lyse grå-gule nuancer, fremgår det af lokalplanen. Dog kan enkelte facadeelementer, som maksimalt må udgøre 10 procent af samlet bygningsfacade, have en anden farve.

Illustrationsplan over Langvad Bakker ved Låsby: Nodo Arkitekter.
Illustrationsplan over Langvad Bakker ved Låsby: Nodo Arkitekter.

Flere fremtidige etaper

Det store byudviklingsområde Langvad Bakker ligger i den nordlige ende af Låsby. Området ligger højt i landskabet over Lyngbygård Ådal mod nord.

Halvdelen af området er allerede udlagt til byudvikling i kommuneplanen. Der er tale om et areal på 20 hektar, hvoraf godt 7 hektar udlægges til boliger og offentlige formål, mens godt 13 hektar til rekreativt område.

De 7 hektar, der er medtaget i kommuneplanen, kan rumme omkring 70 boliger, som igen er opdelt på to etaper med en rækkefølgeplan.

De sidste 180 boliger er endnu ikke kommuneplanlagt. Før det resterende areal medtages i kommuneplanen, skal det ifølge kommunen undersøges, om skolen i området har den nødvendige kapacitet. Desuden skal der skal træffes en beslutning om mulig vejbetjening af resten af området fra en ny vej vest om Låsby med henblik på at aflaste adgangen fra Klankballevej ved kirken.