Udvikling af ny bydel i Vejle rykker nærmere

Nordholmen skal udgøre første etape af den kommende bydel Ny Rosborg. En lokalplan skal nu bane vejen for udviklingen af området i Vejle.

Teknisk Udvalg i Vejle skal den 13. december tage stilling til, om der skal sættes gang i arbejdet med en ny lokalplan for området Nordholmen, som udgør den første etape af den nye bydel Ny Rosborg.

“Lokalplanen vil have et særligt fokus på natur og vandhåndtering samt indpasning i forhold til fremtidig planlægning for den videre byudvikling af ny Rosborg”, lyder det i dagsordenen til udvalgsmødet.

Nordholmen strækker sig over et areal på 100.000 kvadratmeter og ligger mellem Borgvej og Vestre Engvej. I henhold til den overordnede rammelokalplan for hele Ny Rosborg må der i Nordholmen bygges både boliger, offentlige formål, aktivitetsbane liberale erhverv og serviceerhverv i op til fire etager. Rammelokalplanen er dog ikke byggeretsgivende, og derfor skal der udarbejdes en egentlig lokalplan, før udviklingen kan skydes i gang.

Med den kommende lokalplan for området lægges der dog op til, at der primært skal bygges boliger – herunder også almene boliger – samt daginstitution og boldbaner og lignende.

I samarbejde med Lytt Architecture har kommunen fået udarbejdet en projektmappe for Nordholmen. Af den fremgår det, at Nordholmen bygges op omkring en bygade samt kvarterspladserne Engstedet og Ådalstorvet.

Kvarterspladserne udformes med et “patchwork af belægninger”, som giver mulighed for testfelter med genbrugsmaterialer.

“Kvarterspladserne er urbane møde- og opholdssteder for alle, og skal tilbyde en tydelig offentlig og bymæssigt rum for hele byen – derfor danner belægningen et samlende gulv i en lys, venlig, slidstærk og smukt patinerende teglbelægning”, lyder det i projektmappen.

Bebyggelserne i området vil blive opført i en-fire etager med saddeltage og i farver, der beskrives som varme, taktile, naturlige og rolige, så der skabes rum til indslag af grøn, blå og rød på bygningsfacader.

Området er ejet af Vejle Kommune. Kommunen har tildelt AlmenR og Industriens Pension købsretter til to af delområderne i Nordholmen. AlmenR vil i samarbejde med Enemærke & Petersen og Tegnestuen Vandkunsten bygge 30 boliger på mellem 65 og 130 kvadratmeter, mens Industriens Pension sammen med Kuben Management, Loop Architects, Gustin Landskab og Moe har planer om at bygge 150-190 boliger på 80-100 kvadratmeter.

AAB Vejle er udvalgt til det tredje område, hvor boligselskabet i samarbejde med Pluskontoret Arkitekter, Labland og Rambøll vil bygge 55 almene boliger. Det fjerde område forbliver i kommunale hænder, da det skal lægge grund til en 1.600 kvadratmeter stor daginstitution med plads til 120 børn.