Adept bag masterplan for ny bydel i Shenzhen i Kina. Visualisering: Adept.
Adept bag masterplan for ny bydel i Shenzhen i Kina. Visualisering: Adept.

Adept har vundet den indbudte, internationale konkurrence om en masterplan for en 900 hektar blandet by nær Shenzhen i Kina. Det er et udviklingsområde, der er 2,5 gange så stort som Nordhavn. Vinderforslaget “The Healing City” er baseret på seks strategiske principper, som skal styrke en bæredygtig tilgang til en sundere livsstil i større byområder, skriver Adept i en pressemeddelelse.

Oplandet omkring Shenzhen lider som mange andre megabyer under konsekvenserne af hurtig og ukontrolleret urbanisering, som betyder, at livsbetingelserne visse steder er direkte sundhedsskadelige for mennesker. I den internationale konkurrence om at forme fremtiden for Yanzihu tager Adepts vinderforslag udgangspunkt i at gennemføre en række helende strategier for naturen, befolkningen og byområdet gennem fokus på landskabets potentialer, bæredygtig mobilitet og hierarkier af offentlige funktioner.

De negative konsekvenser af den hurtige byvækst truer med at ødelægge områdets mange naturressourcer – floden, flodsengen og dale, bakker og bjerge – permanent.

“De seks strategiske principper er masterplanens rygrad. Tilsammen udgør principperne en samlet ramme, som væver bystruktur og bæredygtig vækst sammen med landskab og mennesker. Målet er at skabe gode livsbetingelser for beboerne gennem udformningen af sunde og attraktive miljøer for boliger, erhverv og offentlige rum. Yanzihu er et enormt byområde efter dansk målestok, men vil opleves med korte afstande, fordi fodgængere og offentlig transport er prioriteret over bilisme, udtaler Martin Laursen, partner hos Adept, i meddelelse.

Udviklingen af byområdet inkluderer bl.a. en omfattende strategi for genopretning af vandkvaliteten i floden og af de omkringliggende naturområder, som vil integrere landskabet i byen.

Andre primære drivere for ny og sundere livskvalitet er at udnytte landskabets muligheder for lokal dyrkning af råvarer, samt fokus på at skabe adgang til rekreative områder og til vandet. Med en bevidst prioritering af offentlig transport og hierarkiet af offentlige rum, skabes der nære forbindelser mellem de forskel-
ligartede bykvarterer og omgivelserne.