Aktiviteten på de europæiske markeder for erhvervsejendomme har fortsat været afdæmpet i første kvartal 2024, da håbet om massive rentenedsættelser er forsvundet, og investorerne holder sig på sidelinjen.

Det skriver Colliers i en pressemeddelelse.

Ifølge erhvervsmæglerkæden peger en jævn strøm af mindre handler og endda nogle store transaktioner alligevel på, at markedet stadig har appetit på mere. Det viser den seneste analyse af første kvartal 2024 på investeringsmarkederne i Europa, Capital Markets Snapshot for EMEA.

I første kvartal var der ifølge Colliers relativt godt gang i investeringerne i bolig- samt industri- og logistiksektoren, da efterspørgslen generelt var større end udbuddet på store markeder som Frankrig og Storbritannien, og der kun kom få nye ejendomme på markedet.

Læs også: Transaktionsvolumen på erhvervsejendomsmarkedet i 2023 blev halveret

I Danmark har Colliers bistået med salget af en portefølje på 14 light industri- og lagerejendomme i Storkøbenhavn, mens Colliers i Belgien har formidlet en “sale-leaseback”-handel med en kort lejekontrakt af Hoogveld 50A, der ifølge Colliers er et vigtigt logistikknudepunkt i Dendermonde.

Aktiviteten har stort set været begrænset til transaktioner under 750 millioner kroner, med et mærkbart fald i både udbud og potentielle købere, efterhånden som handlerne bliver større.

Hoteller rider på turismens opsving

Hotelbranchen har også vist sig som regionens klare vinder, da et opsving i antallet af besøgende, belægningsprocenter og rentabilitet vækker investorernes interesse for hotelaktiver i feriedestinationer som Spanien og Italien.

Dette fortsætter tendensen fra 2023, hvor Spanien oplevede det næsthøjeste årlige investeringsniveau i hoteller nogensinde på næsten 33 milliarder kroner, drevet af investorer fra Asien og Mellemøsten.

Ejendomme i Europas store forretningsknudepunkter som Paris og London tiltrækker sig også interesse.

– Det positive ved pandemien set fra hotelbranchens perspektiv var driftseffektiviteten, og det er begyndt at slå igennem i hotellernes resultater, udtaler Luke Dawson, Head of Global and EMEA Capital Markets hos Colliers.

– Investorer ser på sektoren som et overbevisende vækstområde over de næste par år baseret på de underliggende markedsbetingelser, og vi er overbeviste om, at hotelmarkedet vil fortsætte med at udvide sin markedsandel i forhold til den samlede transaktionsvolumen.

Betydende transaktion i Norge signalerer større kontoraktivitet

Selv om markedet for kontorejendomme fortsat er præget af lav aktivitet, blev der gennemført nogle store transaktioner i løbet af første kvartal. Heriblandt Colliers salg af den Stortorvet 7 i det centrale Oslo for over 222 1,66 milliarder kroner, hvilket eksperter fra Colliers ser som et signal om, at der er mere på vej.

– Markedet vil blive testet af flere store salg af core kontorejendomme i anden halvdel af året, hvilket vil blive set som en vigtig markør for, hvor markedet og priserne befinder sig, fortsætter Luke Dawson.

Konkurrencen om kapital skærpes

En anden tendens, der dominerer det europæiske marked, er et stadig mere konkurrencepræget miljø for kapitalrejsning, da mange forskellige grupper forsøger at rejse midler eller rekapitalisere, mens der stadig er langt mellem de potentielle kapitaludbydere.

Denne fundamentale ubalance presser flere udviklere, investerings- og fondsforvaltere til at udforske joint ventures og andre nye strukturer for at opfylde finansieringsbehovet.

Læs også: Flere købere end sælgere får Colliers til at opruste i København

– Hvis man ser på det seneste årti, er kompleksiteten i aftalestrukturerne på de europæiske kapitalmarkeder nok den højeste nogensinde, konkluderer Luke Dawson.

Det er også en af faktorerne bag den stigende betydning af private equity på nogle markeder. Data fra Colliers viser, at “private equity” tegner sig for en fjerdedel af de handler, der i øjeblikket bydes på i London, da virksomhederne drager fordel af den relative mangel på konkurrence og lavere prisforventninger.

En analyse af aktuelle budafgivelser indikerer, at “private equity”-kilder står for kapital svarende til omtrent 3,7 milliarder kroner, der er klar til at blive brugt på hele London-markedet. Det tyder på en opsparet appetit, og at privat kapital fremover vil spille en større rolle i markedet for investeringsejendomme, understreger Colliers.