Ændret kategorisering i nye ejendomsvurderinger: Kompleksitet og kort frist udfordrer ejendomsejere

Kompleksitet og meget kort indsigelsesfrist, udfordrer ejendomsejere, for hvem det i visse tilfælde kan betyde betragtelige økonomiske konsekvenser.

I disse dage sender Vurderingsstyrelsen orientering om ændret kategorisering i nye ejendomsvurderinger til tusindvis af danske ejendomsejere.

I de nye ejendomsvurderinger ændres der i kriterierne for, om en ejendom skal anses som en ejerbolig, landbrug, skov- eller erhvervsejendom. Den vurderingsmæssige kategorisering har betydning i mange skattemæssige henseender. Det kan især få betydning for visse typer ejendomme.

– Det er vores forventning, at de nye kriterier i mange tilfælde vil medføre en ændret kategorisering af landbrugsejendomme, fordi landbrugsejendomme fremadrettet er ejendomme, hvor der konkret foregår egentlig landbrugsdrift på ejendommen og det i et vist omfang, fortæller Martin Engstrøm Skytte, director og leder af Erhvervsskat i Beierholm.

Det forventes at en stor del af ejendommene mellem 5 og 15 hektar vil ligge på vippen mellem enten landbrug/skov/erhverv eller ejerbolig, og det kan være meget konkrete forhold, som Vurderingsstyrelsen ikke er i besiddelse af, der kan have betydning for kategoriseringen.

Ejendomsejere skal reagere hurtigt

– Det er vigtigt, at kategoriseringen svarer til den faktiske anvendelse af ejendommen. Her kan der være forhold, som ejer selv skal gøre Vurderingsstyrelsen opmærksom på – og det skal altså gå hurtigt. Senest 15 dage fra orientering er modtaget skal en eventuel indsigelse være indsendt. Så fristen for at reagere er meget kort, og kombineret med en øget kompleksitet i vurderingskriterierne er det lidt af en presbold, der er sendt afsted, understreger Martin Engstrøm Skytte.

Det kan for nogle ejendomsejere have markante økonomiske konsekvenser at havne i en ny kategorisering. Både nu og her, men også når ejendommens skal handles.

De skattemæssige konsekvenser

Hvilke skattemæssige konsekvenser en ændring i ejendommens kategorisering har for den enkelte ejer vil være individuelt afhængig af forholdene på ejendommen, men helt overordnet har det betydning for ejendommens værdi samt grundlaget for ejendomsværdiskat og grundskyld.

Her vil den største ændring umiddelbart være ejendomme, der ændrer kategoriseringer fra at være landbrug eller skov til ejerbolig eller erhverv.

LÆS OGSÅ: LANDDRISTRIKER: TRÆK POLITISK NØDBREMSE PÅ EJENDOMSVURDERINGER

– Landbrugs- og skovejendomme betaler grundskyld af en nedsat grundskyldspromille på 7, mens ejerboliger og erhvervsejendomme betaler den normale grundskyldspromille, der i gennemsnit ligger omkring 26 promille. Derudover betales der kun ejendomsværdiskat af selve boligens værdi på landbrugsejendomme, hvorimod der på ejerboliger betales ejendomsværdiskat af hele ejendommens værdi inkl. hele grunden, forklarer Martin Engstrøm Skytte.

Fordele og ulemper kan opstå ved salg

Kategoriseringen vil også have betydning for ejendommens skattefrihed ved et salg, idet ejerboliger som udgangspunkt kan sælges fuldstændig uden skat, hvorimod det på landbrugs- og skovejendomme kun er boligen (stuehusværdien), der er skattefri. Derudover er der særregler ved avanceopgørelsen, der kan anvendes på landbrugsejendomme, men eksempelvis ikke på erhvervsejendomme.

Modsat ejendomsbeskatningen kan det for avanceskatten således være en fordel, at ejendommen ændrer kategorisering fra landbrug til ejerbolig. Men det kan f.eks. være en ulempe, at ejendommen skifter kategorisering fra landbrug til erhverv.

– Det kan have betydning, hvad de fremtidige planer er for ejendommen. Forventes ejendommen solgt inden for den nærmeste fremtid, kan det muligvis være fordelagtigt, at ejendommen kategoriseres som en ejerbolig. Men der er flere kriterier, der spiller ind her, tilføjer Beierholms Martin Engstrøm Skytte.