BOGL skal tegne klimapark til Ballerup. Visualisering: BOGL.
BOGL skal tegne klimapark til Ballerup. Visualisering: BOGL.

Blandt fem forslag har BOGL med Rambøll som underrådgiver vundet en totalrådgiverkonkurrence om en stor klimapark i Ballerup. Konkurrencen blev i foråret 2022 udskrevet af Ballerup Kommune, som forventer, at parken bliver anlagt i 2025.

Klimaparken vil strække sig over et areal på 14.000 kvadratmeter, og den skal håndtere 2.000 kubikmeter regnvand for Novafos, oplyser BOGL i en pressemeddelelse.

Klimaparken etableres på “Baltorpplænen” tæt på Ballerup Station, der er under omdannelse til en helt ny bydel med boliger og campus- og kulturfunktioner.

Den udformes som en stor grøn kile mellem Ballerup Station, Ballerup Centret, Next, TEC, Baltoppen Live og nye boliger.

Med BOGLs projekt møder parken den omkringliggende by med en urban kant. Tre nye byrum – Pladsen, Plinten og Promenaden – kobler sig på byen, mens parkens indre vil være grøn og organisk.

– Parker og klimatilpasning er to af vores kerneområder, og vi har vigtige erfaringer med fra Remiseparken, Kulbaneparken og Folkeparken i Odder, som vi glæder os til at bruge her, udtaler Jens Linnet, kreativ direktør og partner i BOGL.

BOGL skal tegne klimapark til Ballerup. Illustration: BOGL.
BOGL skal tegne klimapark til Ballerup. Illustration: BOGL.

Visionen er, at parken skal fungere på naturens præmisser og følge årstidernes gang, så den forandres med vejret.

“Efter store regnskyl vil nye søer opstå og forandre parken, der både er et planlagt landskab og et organisk vandskab. Det betyder, at man efter et regnvejr kan gå tørskoet gennem et foranderligt vandpytlandskab, hvor vandet spejler trækroner og himlen og vidner om årstidernes gang. Det våde element referer desuden til områdets historie som mose og er samtidig med til at forme en ny og mere biodivers fremtid i Ballerup”, skriver BOGL.

BOGL skal tegne klimapark til Ballerup. Visualisering: BOGL.
BOGL skal tegne klimapark til Ballerup. Visualisering: BOGL.

Konkurrenceforslagene blev bedømt af et udvalg bestående af repræsentanter for Ballerup Kommune og FB Gruppen, som er bygherrer på de nye boliger i området, samt Novafos, der som forsyningsselskab har en interesse i parkens håndtering af regnvandet. Desuden deltog arkitekt Ellen Braae som ekstern faglig rådgiver.

– Lige fra vi begyndte at planlægge den nye bydel på Baltorpplænen, har det været vores ambition at få en klimapark, der kan udgøre et grønt samlingspunkt i bydelen. Det er vigtigt for os, at håndtering af regnvand og højnelse af biodiversiteten kombineres med rekreative kvaliteter. Det tror jeg på, at vi får med BOGLs projekt, udtaler borgmester i Ballerup Kommune, Jesper Würtzen (S).

Rådgiverteamet starter – i samarbejde med Ballerup Kommune – i den kommende tid og det forventes, at Klimaparken står klar til brug i slutningen af 2025.  Forsyningsselskabet Novafos vil også bidrage til projektet i forbindelse med regnvandshåndteringen.

Ny klimapark i Ballerup

I bedømmelsen for valget af BOGL bliver naturen som modstykke til det byggede og socialt samlingspunkt blandt andet fremhævet:

”Hovedgrebets tre urbane fixpunkter – Pladsen, Plinten og Promenaden – bidrager sammen med bygningerne til på overbevisende måde at indramme parken og skabe en god grunddisponering af arealet og en indbyrdes dynamik de tre elementer imellem. Med Pladsen introduceres endvidere et kvarterperspektiv, idet den etablerer et mødested, der knytter an til det grønne strøg og boligblokkene syd for parken og endvidere bidrager til at bryde monotonien på den meget lange boligvej. De tre ’faste’ elementer fungerer desuden som invitationer til parken og skaber mulighed for, at besøgende ved at opholde sig her i kanten af parken både kan få en oplevelse af at være inde i selve parken og være i nær kontakt med områdets mere urbane (og for nogle mere trygge) træk.”

Læs mere her.