Lokal udvikler vil bygge nye boliger ved Toftekæret i Vejle

Lokal udvikler har allieret sig med lokale arkitekter og vil bygge 12 nye boliger ved Toftekæret i Vejle. Lejlighederne varierer i størrelse.

Proper Ejendomme står bag et projekt med 12 nye boliger ved Toftekæret i Vejle. Visualisering: Johannsen Architects.
Proper Ejendomme står bag et projekt med 12 nye boliger ved Toftekæret i Vejle. Visualisering: Johannsen Architects.

Ifølge dagsordenen til et kommende møde i Teknisk Udvalg i Vejle Kommune har en privat bygherre anmodet om at få udarbejdet en lokalplan for et nyt boligområde til etageboliger.

Området ligger ved Toftekæret 3 og 7 i Vejle og udgør et areal på cirka 2.500 kvadratmeter tæt på Ribe Landevej. Området ligger i dag hen som mose og er beplantet med buske og træer.

Det er registreret som såkaldt §3-område i henhold til Naturbeskyttelsesloven, men det daværende Vejle Amt gav allerede tilbage i 2022 dispensation til, at der kan bygges boliger i området, idet det allerede dengang lå i byzone og var kommuneplanlagt til boliger. Sidenhen er der givet flere dispensationer til udstykninger i området.

Proper Ejendomme står bag et projekt med 12 nye boliger ved Toftekæret i Vejle. Visualisering: Johannsen Architects.
Proper Ejendomme står bag et projekt med 12 nye boliger ved Toftekæret i Vejle. Visualisering: Johannsen Architects.

“Lokalplanen skal give mulighed for opførelse af etageboliger i to etager med i alt 12 boliger. Bebyggelsen skal bestå af to adskilte bygningskroppe, der er placeret vinkelret på hinanden langs henholdsvis det nordlige skel mod Kongens Kær og det østlige skel mod Toftekæret. Vejadgangen skal ske fra Toftekæret”, fremgår det af dagsordenen.

LÆS OGSÅ: GRØNT LYS TIL PROJEKT MED 90 BOLIGER I VEJLE

“Der er arbejdet med afstand til nabobebyggelser på Toftekæret ved at trække etageboligerne ind på grunden og placere sti, skure, beplantning og parkering foran mod vejen. Der skal desuden arbejdes med vandhåndtering, herunder en regnvandsgrøft i området mod naboskel, da området er udfordret af regnvand sydfra”, fremgår det videre.

Proper Ejendomme står bag et projekt med 12 nye boliger ved Toftekæret i Vejle. Visualisering: Johannsen Architects.
Proper Ejendomme står bag et projekt med 12 nye boliger ved Toftekæret i Vejle. Visualisering: Johannsen Architects.

Ifølge kommunens forvaltning skal det desuden undersøges, om der er behov for et regnvandsbassin.

Bygherre på projektet er anpartsselskabet Proper Ejendomme, mens skitserne er tegnet af Johannsen Architects.

Projektet omfatter i alt 960 kvadratmeter bebyggelse i form af fire lejligheder på 57 kvadratmeter, fire lejligheder på 80 kvadratmeter og fire lejligheder på 92 kvadratmeter.

Politikerne i Teknisk Udvalg møder ind til en indstilling fra teknik- og miljødirektøren om, at arbejdet med en ny lokalplan for projektet bliver sat i gang.