Bymidten i Ølsted får et løft. Foto: Halsnæs Kommune.
Bymidten i Ølsted får et løft. Foto: Halsnæs Kommune.

Byrådet i Halsnæs Kommune har besluttet, at en økonomisk ramme på knap 1,4 millioner kroner til Landsbyfornyelse fra staten skal øremærkes en opgradering af området ved den tidligere busvendeplads foran Ølsted Kro.

Med fornyelsen kommer der nyt liv til centrum og gør Ølsted endnu mere attraktiv som bosætningsby, siger Michael Thomsen (V), der er formand for Udvalget for Plan og Byg, i en pressemeddelelse.

– Ølsted er en dejlig og levende by. Men vi kan også se, at nogle af de centrale byrum er nedslidte, og at forbindelserne mellem byens faciliteter kunne være bedre. Med opgraderingen har vi fået en mulighed for at få kigget ordentligt på, hvordan vi kan gøre pladsen til et mere indbydende sted, der binder byens rum bedre sammen og giver bedre trafikale forhold omkring krydset, siger Michael Thomsen.

Lokale aktører inddrages

Et krav ved udmøntning af midlerne er, at lokale aktører inddrages i planlægningen af det konkrete byfornyelsesprogram. Det kommer helt naturligt til at ske, siger Helle Lunderød (S), der er formand for Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati.

– Allerede sidste år besluttede byrådet at imødekomme et ønske om at etable et nyt bytorv på busvendepladsen og afsætte 1,6 millioner til projektet. Det falder fint i tråd med, at vi nu beslutter at bruge midlerne til Landsbyfornyelse i Ølsted – dermed bliver mere muligt. I udvalget og kommunens forvaltning har vi allerede gjort os nogle første tanker om, hvordan byens centrum kan bindes bedre sammen, men det kan ikke stå alene, siger Helle Lunderød.

– Jeg glæder mig derfor til, at vi nu skal have en god proces, hvor Ølsted Borgerforening, lokalråd, Billedkunstrådet, borgerne og andre lokale aktører kan være med til at sætte deres præg, så bymidten i Ølsted bindes bedre sammen, uddyber hun.

Rammen til Landsbyfornyelse er målrettet landsbyer med mindre en 4.000 indbyggere og i det åbne land. Ud over den bevilgede ramme er der krav om kommunal medfinansiering på 40 procent.

Disse penge er allerede fundet, idet der ved budgetforhandlingerne i 2021 blev afsat anlægsmidler til at etablere et nyt bytorv i Ølsted til udførelse i 2023. Halsnæs Kommune vil desuden afsøge mulighederne for at søge yderligere finansiering.