Tollerup og Melby Kilerne ved Melby-Liseleje skal fredes. Foto: Halsnæs Kommune.
Tollerup og Melby Kilerne ved Melby-Liseleje skal fredes. Foto: Halsnæs Kommune.

Ifølge Halsnæs Kommune er Tollerup og Melby Kilerne under pres fra bebyggelse, anlæg og tilplantning. Derfor har kommunen og Danmarks Naturfredningsforening gennem det seneste år arbejdet på et fredningsforslag for at bevare de grønne kiler, der foruden kulturhistoriske spor også er levested for det sjældne markfirben.

Forslaget er nu indgivet til Fredningsnævnet, som skal behandle fredningssagen. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

– Med en fredning er Tollerup og Melby Kilerne godt sikret for fremtiden. På den måde undgår vi nemlig, at vores grønne kiler med tiden skrumper til fordel for byggeri og tekniske anlæg men i stedet forbliver naturskønne forbindelser mellem hav og land. Ligesom vi kan imødekomme den bekymring, der er i lokalområdet omkring kilernes fremtidige eksistens, udtaler udvalgsformand for Klima, Natur og Miljø, Anja Rosengreen (SF), i meddelelsen.

LÆS OGSÅ: DE BYGGER 175 BOLIGER I KREGME

Hun suppleres af fredningsleder Birgitte Ingrisch fra Danmarks Naturfredningsforening. Hun også tilfreds med udsigten til en fredning af kilerne.

– Tollerup og Melby Kilerne repræsenterer nogle af de sidste grønne kiler ved nordkysten, som endnu ikke er beskyttet. Kilerne ligger som perler på en snor fra Hundested til Helsingør og udgør enestående forbindelsesled mellem kyst og land. Det er helt afgørende, at de fredes, hvis de på sigt skal beskyttes. Samtidig er vi utrolig glade for det gode samarbejde med Halsnæs Kommune, som har ledt frem til, at vi nu i fællesskab har rejst fredningssagen, udtaler Birgitte Ingrish.

En fredning vil betyde, at de nuværende landskabelige, naturmæssige og rekreative værdier bliver fastholdt og om muligt udviklet. Landbrugsjorden kan fortsat dyrkes som hidtil, men der må ikke tilplantes af hensyn til udsigten over landskabet. Det betyder også, at der ikke må plantes nye juletræer, oplyser Halsnæs Kommune.