Højhus i Hobro møder forventet modstand

Bent Dahl fra BD Consult er ikke overrasket over, at hans højhus-projekt på Jernbanegade i Hobro møder modstand. Han har selv tidligere været kritisk over for et projekt, der gik i højden.

En udviklingsgruppe bestående af Bent Dahl, Jens Spanggaard Vagn Kristensen står i samarbejde med Arkitekterne Bjørk & Maigård bag et projekt med et højhus på Jernbanegade i Hobro. Ifølge TV2 Nord har Mariagerfjord Kommune modtaget mange underskrifter og indsigelser mod projektet, ligesom der lød adskillige kritiske røster på et borgermøde i november. Det overrasker dog ikke bygherre Bent Dahl.

– Jeg har forventet massiv modstand, men efter borgermødet, hvor flest modstandere var mødt op, så giver jeg det en ekstra tanke, siger Bent Dahl, der selv bor på Jernbanegade, til TV2 Nord.

På borgermødet blev han ifølge lokalmediet konfronteret med, at han selv tidligere har været kritisk over for og stået for en underskriftsindsamling mod et projekt med en høj bygning i området.

En udviklingsgruppe bestående af Bent Dahl, Jens Spanggaard Vagn Kristensen står bag et projekt med et højhus i 15 etager på Jernbanegade i Hobro. Visualisering: Arkitekterne Bjørk & Maigård.
En udviklingsgruppe bestående af Bent Dahl, Jens Spanggaard Vagn Kristensen står bag et projekt med et højhus i 15 etager på Jernbanegade i Hobro. Visualisering: Arkitekterne Bjørk & Maigård.

– Jeg kommer med en uforbeholden undskyldning og lægger mig fladt ned. Jeg var på daværende tidspunkt bange for de samme ting såsom indkig, men jeg må erkende, at det overhovedet ikke generer mig, sådan som det blev, og det er ovenikøbet et rigtig flot byggeri, siger Bent Dahl til TV2 Nord.

Projektet skal erstatte “Klokhuset” på Jernbanegade 15. Ejendommen er kendt som “byens grimmeste hus”, og har gennem en årrække været i forfald.

En udviklingsgruppe bestående af Bent Dahl, Jens Spanggaard Vagn Kristensen står bag et projekt med et højhus i 15 etager på Jernbanegade i Hobro. Visualisering: Arkitekterne Bjørk & Maigård.
En udviklingsgruppe bestående af Bent Dahl, Jens Spanggaard Vagn Kristensen står bag et projekt med et højhus i 15 etager på Jernbanegade i Hobro. Visualisering: Arkitekterne Bjørk & Maigård.

Skitseprojektet for en nye bebyggelse omfatter et etageboligbyggeri på 15 etager med hævet parkeringskælder.

Byggeriet indeholder i henhold til en revideret projektmappe 33 boliger. Der etableres 16 lejligheder på 127 kvadratmeter, mens størrelsen på de øvrige lejligheder varierer mellem 120 og 189 kvadratmeter. Det samlede boligareal i bygningen bliver knap 3.400 kvadratmeter.

Bygningens første fire etager udgør sammen med en hævet parkeringskælder hele bygningens “sokkel”. Fra og med 5. etage og til 15. etage indskrænkes fodaftrykket til lidt mere end halvdelen af soklens, hvilket får denne del af bygningen til at fremstå som et tårn.

En udviklingsgruppe bestående af Bent Dahl, Jens Spanggaard Vagn Kristensen står bag et projekt med et højhus i 15 etager på Jernbanegade i Hobro. Visualisering: Arkitekterne Bjørk & Maigård.
En udviklingsgruppe bestående af Bent Dahl, Jens Spanggaard Vagn Kristensen står bag et projekt med et højhus i 15 etager på Jernbanegade i Hobro. Visualisering: Arkitekterne Bjørk & Maigård.

Samtidig udformes hver 5. etage med en glasfacade, der visuelt deler byggeriet op i tre, mindre blokke.

Derudover lægges der op til, at facaderne opføres i tegl. Soklen opføres i lidt mørkere farver, mens tårnet længere oppe vil fremstå i lysere farver.

Selvom bygningen placeres i “bunden” af Hobro by, vil den være synlig fra store dele af midtbyen og mange af de kvarterer, som ligger op til midtbyen.

Med sin lave placering i landskabet vil den dog fra de fleste steder ikke komme over horisontlinien, skriver Mariagerfjord Kommune, som ikke har en politik for højhuse i byerne. Det er dog tanken, at bygningen skal fungere som “en synlig markør i Hobro by”.