Midt i januar 2024 trådte byrådet i Mariagerfjord Kommune på bremsen og stoppede alle fjordkommunens anlægsprojekter.

Ifølge en pressemeddelelse fra kommunen, er det en kombination af tab på kommunens investeringer, underskud på driften på ældreområdet, indfrielse af feriepenge og en meget høj anlægsaktivitet, der har givet lavvande i kommunekassen. Den en gennemsnitlige likviditet fra 2022 til 2023 er faldet med 203 millioner kroner.

– Som situationen har udviklet sig, har vi været for ivrige med at afdrage på vores gæld og for ambitiøse med anlægsbudgettet for at skabe vækst og udvikling i vores kommune. Det tager jeg som borgmester naturligvis et ansvar for, udtaler borgmester Mogens Jespersen.

Budgetsituationen giver også anledning til alvorlige miner hos kommunens direktion.

– Vi er både ramt af befolkningsudviklingen, hvor der bliver væsentlig flere plejekrævende ældre og ugunstige vinde på de finansielle markeder, hvor vi ligesom andre kommuner investerer vores likvide midler. I direktionen må vi konstatere, at vores rådgivning af byrådet ikke har ramt plet på alle parametre i en tid, hvor vi er økonomisk udfordret af mange faktorer, og alligevel gerne har villet balancere kommunen fremad, siger kommunaldirektør Anne Velling.

I de seneste uger har politikerne i kommunens forhandlingsudvalg prioritet mellem anlægsprojekterne, og de lægger op til, der gives grønt lys til en række projekter for i alt 127 millioner kroner i indeværende år.

Blandt de anlægsprojekter, der har udsigt til grønt lys er en række borgernære projekter, der allerede er sat i gang. Det drejer sig blandt andet om renoveringen af Hadsundhallen og Hobro Idrætscenter, de sidste etaper af cykelstien rundt om Mariagerfjord, samt det store cykel- og skatermekka “Alt på hjul”.

Læs også: Vækstplan: Hobro jagter gevinst fra motorvej

Desuden lægges der op til at videreføre fjordpuljen, der finansierer mindre anlægsprojekter langs Mariager Fjord, som borgerne tager initiativ til. Ydermere begynder renoveringen af Mariager Skole i 2024, men indtil videre er det kun gymnastiksalen og parkerings- og ankomstarealet, der får en kærlig hånd.

Projekter skrinlægges

Forslaget barberer næsten 162 millioner kroner af anlægsbudgettet. Her kommer cirka 60 millioner fra byrådets opsparing til større strategiske anlægsprojekter.

Som en konsekvens af forslaget er der udsigt til, at en række anlægsprojekter skrinlægges. Her er renoveringen af Havbakkeskolen et af de projekter, som sættes på pause. Skal de skrinlagte projekter atter komme i betragtning, må de indgå i fremtidige budgetprioriteringer på lige vilkår med øvrige ønsker. Dog lægger forhandlingsudvalget op til, at skolerenoveringerne i Mariager og Havbakkedistriktet skal vurderes igen som det første, når der atter bliver plads til yderligere anlægsinvesteringer.

Hvis byrådet vedtager justeringen af anlægsbudgettet forventes kassebeholdningen at være på 86 millioner kroner ved årets udgang.

Dermed vil den ligge betydeligt under kommunens målsætningen om at have 142 millioner på kistebunden, hvorfor der i de kommende vil være behov for genopbygge kassebeholdningen.

Forslaget behandles på byrådsmødet i dag.