Nyt økobofællesskab i Arden rykker nærmere

Levefællesskabet Lindemosehuse vil etablere et økosamfund bestående af 25 alternative boliger i et bofællesskab på Brovej i Arden.

Politikerne i byrådet i Mariagerfjord Kommune besluttede den 25. januar at sende et lokalplanforslag for et bofællesskab på Brovej 7 i Arden i otte ugers offentlig høring. Det er Levefællesskabet Lindemosehuse, der har søgt om tilladelse til at etablere et økosamfund med 25 alternative boliger på det 8,3 hektar store areal i stationsbyen i den sydlige ende af Rold Skov.

Foreningen blev etableret i sommeren 2021 og ifølge formand for Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune, Jørgen Hammer Sørensen (DF), har initiativtagerne “bokset med” projektet i to-tre år. Det fortalte han på byrådsmødet.

– Nu er de kommet i hus med, at de har fået købt ejendommen. De ønsker, at der kan opføres 25 tæt-lav boliger med fællesfaciliteter i de eksisterende boliger, som de har købt med på grunden, sagde han på byrådsmødet.

Levefællesskabet Lindemosehuse vil etablere et bofællesskab i Arden med blandt andet såkaldte tiny houses. Illustration fra lokalplanen.
Levefællesskabet Lindemosehuse vil etablere et bofællesskab i Arden med blandt andet såkaldte tiny houses. Illustration fra lokalplanen.

De eksisterende bygninger på ejendommen skal efter planen anvendes til fælleshus. Lokalplanen giver mulighed for, at de kan indrettes med op til seks gæsteværelser.

Flere politikere adresserede på byrådsmødet bekymringer omkring naboskabet med Arden Sports Rideklub, som ligger i området. Der var dog overvejende enighed om, at naboskabet mellem rideklubben og bofællesskabet i stationsbyen med godt 2.500 indbyggere vil kunne fungere.

– Og så skal vi jo huske at glæde os over, at vi nu får 25 alternative, bæredygtige boformer. Det er noget af det, vi har snakket rigtigt meget om i forhold til bosætning i vores kommune. Jeg håber, at dette bare er første skridt på den vej. At vi mange andre steder i kommunen også får alternative boformer, der hvor det er muligt, sagde byrådsmedlem Christian Johnson (K) på byrådsmødet.

Levefællesskabet Lindemosehuse. Illustration fra lokalplanen.
Levefællesskabet Lindemosehuse. Illustration fra lokalplanen.

De alternative boligtyper, der arbejdes med, er ifølge referatet fra byådsmødet bæredygtige træ- og halmhuse samt såkaldte “tiny houses” og “domes”.

Bebyggelsen bliver etableret som tre klynger af boliger, hvor der anlægges en lav skovhave imellem.

Boligerne bliver mellem 40 og 110 kvadratmeter store, og det fremgår videre af referatet fra byrådsmødet, at grundtanken er et bofællesskab, der etableres “som et permakultur bo- og levefællesskab, hvor bæredygtighed, socialt fællesskab, natur, nærvær, sunde og energirigtige huse og personlig udvikling er grundværdierne”.

Levefællesskabet Lindemosehuse skal være 80 procent selvforsynende. Illustration fra lokalplanen.
Levefællesskabet Lindemosehuse skal være 80 procent selvforsynende. Illustration fra lokalplanen.

Omdrejningspunktet for permakulturen er tre etikker: “omsorg for jorden, omsorg for mennesker og fair fordeling af ressourcer gennemvæver alle aktiviteter inden for Levefællesskabet Lindemosehuse”.

Bofællesskabet vil bestræbe sig på at være 80 procent selvforsynende med produkter fra deres egen skovhave og skovlandbrug, fremgår det videre.

I den nordlige del af lokalplanområdet, som forbliver i landzone, kan der således etableres fællesanlæg som drivhuse og skovhave og lignende.

Det er en forudsætning for realisering af lokalplanen, at en eksisterende vej udvides primært mod øst. Det forudsætter sandsynligvis, at arealer skal eksproprieres fra de tilgrænsende ejendomme.