I dag indgår Danmarks Naturfredningsforening, Hesselbækgård Havecenter og Furesø Kommune partnerskabet “20.000 træer i Furesø”.

Med partnerskabet skal der plantes 20.000 træer i kommunen inden 2030. Når træerne har vokset sig store i 2030, vil de binde 500 ton CO2 om året, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Hesselbækgård Havecenter donerer de første 1.000 træer og vil også medvirke til at få plantet de næste 19.000 træer ved at tilbyde rådgivning om valg af træart, plantning og placering.

Partnerskabet bliver officielt, når parterne i dag klokken 15 underskriver aftalen i Planværkstedet på Værløse Bymidte. Her kan borgere komme og få en snak om, hvilke træer man kan vælge, hvor det er hensigtsmæssigt at placere træer, og om træernes betydning for biodiversitet.

– Jeg håber, at der kommer mange mennesker til en snak om træer i Planværkstedet, hvor de også vil kunne få udleveret en pose frø med 28 forskellige hjemmehørende planter, der øger biodiversiteten, siger Carsten Juel, formand for lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening.

Man kan også få sparring på trævalg og træplacering i private haver ved biodiversitetsfestivallen på Skolelandbruget den 10. juni og ved klimafolkemødet den 28. september på Farum Bytorv og Farum Kulturhus.

Sådan får du dit trægavekort

Når man har valgt, hvilket træ man vil have, sender man en mail til planttraerifuresoe@gmail.com, hvorefter man vil modtage en svarmail, der fungerer som et trægavekort til det træ, man har valgt at plante. Man kan hente sit træ på Hesselbækgård efter den 15. oktober. Når haveejerne henter deres træ, vil de kunne få rådgivning om, hvordan det skal plantes.

– På den måde håber vi, at Hesselbækgård Havecenter kan gøre en forskel for klima og biodiversitet i Furesø, fortæller Jesper Bogø, der ejer Hesselbækgård Havecenter.

– Det er vores håb at alle der planter et nyt træ, husker at indberette det på mailen, så vi kan følge med i hvordan antallet af træer vokser, og det er vigtigt for at Furesø Kommune kan dokumentere indsatsen, supplerer Lene Munch-Petersen (S), udvalgsformand for Natur og Miljø.

Om Partnerskabet 20.000 træer i Furesø

Danmarks Naturfredningsforening har taget initiativet til partnerskabet “20.000 træer i Furesø”, som er indgået mellem Danmarks Naturfredningsforening, Hesselbækgård Havecenter og Furesø Kommune.

Danmarks Naturfredningsforening vil oprette en hjemmeside, hvor alle træer, der plantes i partnerskabet, vil blive registreret.

Hesselbækgård vil udvælge de 15-20 hjemmehørende arter, der binder CO2, bidrager til biodiversitet og skaber levesteder.

Danmarks Naturfredningsforening vil afholde en event på biodiversitetsfestivalen om at plante træer.

Hesselbækgård vil levere rådgivning om plantning og pasning, når borgerne kommer og henter deres træ.

CO2-gevinsten ved at plante træer

Når træer vokser, binder de CO2 fra atmosfæren via fotosyntese. Mængden af CO2, der bindes, afhænger af træsorten og tætheden af træerne. Et fuldvoksent, fritvoksende bøgetræ vil over sin levetid have opsamlet cirka 4,3 ton CO2, mens et tilsvarende grantræ vil have opsamlet cirka 2,2 ton CO2.

De første år efter plantningen sker CO2-bindingen relativt langsomt, og derefter gennemgår træet en kraftig vækstperiode med høj binding af CO2, hvorefter der igen sker en udfladning, når træet nærmer sig sin maksimale højde. Det tager cirka 60 år for et grantræ at nå fuldvoksen størrelse, mens et bøgetræ kan tage over 100 år. Den årlige CO2-binding udgør omkring 30-40 kilo for et fritstående træ, men CO2-bindingen kan være lavere for træer i en plantage.

Partnerskabet 20.000 træer i Furesø fokuserer på at plante træer på offentlige arealer, i haver og i mindre plantager på en måde, der understøtter øget biodiversitet, et grønt bymiljø og bidrager til klimasikring, samtidig med at der tages hensyn til øvrige ønsker til byudvikling og arealanvendelse.

Ved at plante omkring 20.000 træer, svarende til 100 hektar, som en blanding af fritstående træer og mindre plantager, kan der opnås en CO2-fangst på omkring 500 ton per år i 2030. CO2-fangsten er beregnet som den gennemsnitlige CO2-binding inden for de første 10 år efter plantningen. Over træernes fulde vækstperiode (typisk 60-100 år) vil CO2-effekten være lidt højere.

Kilde: Furesø Kommune.