Veterinær- og Landbohøjskole Kollegiet på Frederiksberg vil udvide med yderligere otte kollegieværelser. Visualisering: NB Tegnestuen.
Veterinær- og Landbohøjskole Kollegiet på Frederiksberg vil udvide med yderligere otte kollegieværelser. Visualisering: NB Tegnestuen.

Veterinær- og Landbohøjskole Kollegiet på Hostrupsvej 20 på Frederiksberg vil udvide med to tilbygninger på facaden mod Hostrupsvej.

Det fremgår af referatet fra det seneste møde i Klima-, Plan- og Boligudvalget i Frederiksberg Kommune. Her besluttede politikerne i udvalget at give grønt lys til, at der kan arbejdes videre med projektet.

Kollegiet har aktuelt 74 værelser på hver især 10-12 kvadratmeter, men planen er at udvide med 331 kvadratmeter fællesarealer og otte kollegieværelser på hver især 12 kvadratmeter.

“Værelserne er ret små, og der er begrænsede fællesarealer, men på trods af dette er det et socialt velfungerende kollegium med et godt sammenhold, og i forbindelse med moderniseringen prioriterer beboerne bedre fællesarealer højere end større, mere veludstyrede og dermed dyrere værelser”, lyder det i en projektbeskrivelse fra NB Tegnestuen, som har sat stregerne til projektet.

Læs også: Frederiksberg Kommune i aftale om flere almene boliger

Foruden de nye fællesarealer og værelser skal der efter planen etableres et orangeri på 17 kvadratmeter samt en tagterrasse på 90 kvadratmeter.

Gedigent murstensbyggeri

Ifølge Frederiksberg Kommune er ejendommen er opført omkring 1944 og tegnet af arkitekterne Arthur Wittmaack og Vilhelm Hvalsøe.

Kommunen beskriver bygningen som “et lidt lavmælt, men gedigent murstensbyggeri i funktionalistisk stil med åbenlyse arkitektoniske kvaliteter”, der “fremstår rimelig originalt og velholdt”.

Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan, og den er heller ikke udpeget som bevaringsværdig. Dermed er den ikke beskyttet mod ombygning eller nedrivning.

Læs også: Investorer vil erstatte bevaringsværdige bygninger på Frederiksberg med bofællesskab

“Udvidelsesforslaget tilstræber at bevare indtrykket af den velproportionerede bygningskrop og samtidig understrege det grønne præg i kvarteret. Tilbygningen er udført som en udfyldning fra 1. sal og op til taget med den eksisterende bygningskrop til tre sider og en let facade med skiftevis vinduer og beplantede teglflader ud mod gaden”, skriver NB Tegnestuen om projektet.

“Teglfladerne tænkes udført med en udvendig overflade i gult tegl, som viderefører teglstenen i den oprindelige facade med et nutidigt visuelt udtryk mod gaden, og det vil være en vigtig del af den videre proces at finde en detaljering, der understøtter den oprindelige arkitektur. De oprindelige facader, der integreres i tilbygningen, bevares som synligt murværk”, skriver arkitekterne videre.

NB Tegnestuen foreslår at tage udgangspunkt i en bærende konstruktion med søjler i limtræ og etageadskillelser i CLT-elementer for at minimere brugen af materialer som stål og beton.

Forvaltningen i Frederiksberg Kommune vurderer, at projektet ikke har et omfang, der gør det nødvendigt med en ny lokalplan.

Til gengæld vil projektet kræve “en byggetilladelse efter en helhedsvurdering af byggeriets samlede omfang og indvirkning på omgivelserne”.