Grønt lys til projekt med 90 boliger i Vejle

På Moldevej i Finlandsparken i Vejle skal Selmer Gruppen bygge 90 boliger i form af rækkehuse og lejligheder. Lokalplanen for projektet er vedtaget.

Vejle Kommune har tidligere solgt et areal ved det tidligere Byg & Leg på Moldevej i Finlandsparken i Vejle til Selmer Gruppen, som skal bygge nye boliger i området. Nu har byrådet så endeligt vedtaget en lokalplan, der skal bane vejen for, at boligprojektet kan realiseres.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre mindst 90 boliger i form af både etageboliger og rækkehuse i et-fire etager.

Baggrunden for projektet er, at andelen af almene boliger i området ved Finlandsparken skal reduceres fra 100 procent til 68 procent.

LÆS OGSÅ: SELMER GRUPPEN SÆLGER RÆKKEHUSE TIL KONCENTON

– Lokalplanområdet er en del af en større bydel, hvor der foregår en rigtig stor indsats for at skabe en bydel i balance. Der er oprettet bydelsgrupper, hvor der er repræsentanter fra lokalrådet, skoler, daginstitutioner samt flere kommunale forvaltninger, sagde formand for Teknisk Udvalg, Gerda Haastrup Jørgensen (V) på byrådsmødet den 26. april.

Hun påpegede, at der i forbindelse med den offentlige høring af lokalplanen er kommet indsigelser, hvor der lægges op til endnu mere involvering af borgere i området.

– Og det er fedt, at folk i området på den måde vil gå sammen om at udvikle et godt sted at bo og leve, sagde hun.

LÆS OGSÅ: SELMER GRUPPEN FÅR GRØNT LYS TIL FLERE PARCELHUSE

Det kommende boligområde kommer til at strække sig over et areal på 17.730 kvadratmeter. Ifølge lokalplanen skal det kommende boligbyggeri “bryde ensartetheden og skabe variation i områdets boligmasse”.

De nye boliger skal dog bygges med røde, gule og brune murstensfacader, som skal binde området sammen med Moldeparken, hvor bygningerne er beklædt med røde mursten, og med Finlandsparken, hvor bygningerne er beklædt med gule mursten.

Umiddelbart syd for arealet til boliger fastholdes et areal på cirka 5.000 kvadratmeter som et offentlig grønt og rekreativt areal.