Nu starter byggeriet af Femern-forbindelsen. Visualisering af vejbanen i et specialelement: Femern A/S.
Nu starter byggeriet af Femern-forbindelsen. Visualisering af vejbanen i et specialelement: Femern A/S.

Entreprenørkonsortiet Femern Link Contractors (FLC) sætter i dag gang i anlægsarbejdet på tunnelen under Femern Bælt. Dermed sættes der for alvor gang i byggeriet af Femern-forbindelsen. Det drejer sig om anlæg af selve sænketunnelen samt tilhørende tunnelportal og ramper. Det skriver Transport- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

– Et af danmarkshistoriens største anlægsarbejder kan nu gå i gang. Mange tusinde medarbejdere får deres faste arbejdssted i Rødbyhavn de næste otte og et halvt år. Jeg ser frem til, at vi kan tage tunnelen i brug i 2029, og ønsker FLC, de mange medarbejdere og Femern A/S held og lykke med arbejdet, udtaler transportminister Benny Engelbrecht (S) i pressemeddelelsen.

Med sine 18 kilometer bliver Femern-tunnelen verdens længste sænketunnel for både biler og tog. Tunnelen skal rumme rummer en tosporet motorvej i hver retning og to elektrificerede jernbanespor. Den vil bestå af 79 enkeltelementer på hver 217 meter og 10 specialelementer med en kælderetage til brug for udstyr til tunnelens drift- og vedligeholdelse.

Når hele Femern-forbindelsen står klar til brug vil det tage ti minutter at køre fra Danmark til Tyskland i bil og syv minutter i tog. Bilisterne kan køre 110 kilometer i timen i tunnelen. Elektriske tog kan køre gennem tunnelen med 200 kilometer i timen.

Femern-forbindelsen er brugerfinansieret. Indtægterne fra Femern-forbindelsen går til at tilbagebetale de lån, der har finansieret byggeriet. Det er samme model, der har finansieret Storebælt- og Øresundsforbindelsen.

Der var planlagt en markering af det første spadestik på byggeriet af Femern-forbindelsen mandag den 4. januar 2021 ved et første spadestik-arrangement ved Rødbyhavn.

Corona-restriktionerne har imidlertid forhindret gennemførelsen af arrangementet, der i stedet markeres virtuelt med deltagelse af forbundstransportminister Andreas Scheuer, Slesvig-Holstens transportminister Bernd Buchholz og EU-koordinator for Scan-Med-korridoren, Pat Cox.

Det forventes, at der bliver mulighed for en fysisk markering af anlægsarbejdet i løbet af 2021.

Om FLC

Entreprenører:

Vinvi Construction Grands Projets (Frankrig)
Per Aarsleff (Danmark)
Wayss & Freytag Ingenieurbau (Tyskland)
Max Bögl Stiftung & Co. (Tyskland)
CFE (Belgien)
Solétance-Bachy International (Frankrig)
BAM Infra (Holland)
BAM international (Holland)

Underentreprenør:

Dredging International (Belgien)

Rådgiver:

Cowi (Danmark)

Om byggeriet af Femern-forbindelsen

Den 23. april 2020 besluttede en enig forligskreds bag Femern Bælt-projektet (S, V, DF, RV, SF, K og LA) at give Femern A/S mandat til at starte de tre kontrakter med entreprenørkonsortiet Femern Link Contractors (FLC). På den baggrund starter FLC sit arbejde den 1. januar 2021.

Med Forbunds-forvaltningsdomstolens afvisning af alle klager over den tyske myndighedsgodkendelse kan anlægsarbejdet starte fuldt ud. I første omgang skal tunnelelementfabrikken ved Rødby og tunnelportalen på Lolland etableres. Siden følger produktionen af tunnelelementerne og placeringen heraf under havbunden i Femern Bælt.

Allerede i foråret 2020 påbegyndte Fehmarn Belt Contractors (FBC) anlæg af arbejdshavnen ved Rødby. FBC vil i løbet af 2021 kunne påbegynde anlæg af arbejdshavn ved Puttgarden og gravning af tunnelrenden til tunnelelementerne under havbunden i Femern Bælt.

Kilde: Transport- og Boligministeriet.