Nyt boligområde erstatter maskinfabrik i Skanderborg

HFE Ejendomme står bag projektet, hvor den nedlagte Johs. Randløvs Maskinfabrik ved Vroldvej skal erstattes af nye boliger.

Gennem de seneste syv år har Skanderborg Kommune ifølge Danmarks Statistik oplevet en markant befolkningstilvækst. I den periode er indbyggertallet i kommunen er steget med i alt 6.140 borgere.

Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for boliger i den østjyske kommune ligger ifølge Boligsiden på 23.550 kroner, hvilket gør den til Jyllands næstdyreste kommune efter Aarhus. Efterhånden er der da også en del boligprojekter på tegnebrættet i Skanderborg.

Ved seneste byrådsmøde i november 2022 gav byrådet i Skanderborg Kommune grønt lys til at fortsætte planlægningen af Kirkegaards Baghave – et stort boligprojekt i midt i Skanderborg. Og på årets sidste byrådsmøde, den 21. december, godkendte byrådet så et lokalplanforslag, der skal gøre det muligt at etablere et nyt boligkvarter mellem Vroldvej og Plantagevej.

HFE Ejendomme, der ejes af Steen Fredborg og Torben Hein, vil etablere et nyt boligområde ved Vroldvej, hvor den nu nedlagte Johs. Randløvs Maskinfabrik ligger.
HFE Ejendomme, der ejes af Steen Fredborg og Torben Hein, vil etablere et nyt boligområde ved Vroldvej, hvor den nu nedlagte Johs. Randløvs Maskinfabrik ligger.

Allerede i marts 2019 modtog kommunen en anmodning fra Nodo Arkitekter og Novus Tegnestue på vegne HFE Ejendomme, der ejes af Steen Fredborg og Torben Hein, om igangsætning af planlægning for ejendommene, Vroldvej 41-43 og Vroldvej 47-49B.

Efterfølgende har HFE Ejendomme også købt ejendommen Vroldvej 53 og ønsket, at også denne ejendom omfattes af planlægningen.

Lokalplanen, som sendes i høring fra den 17. januar 2023 til den 14. marts 2023, skal bane vejen for omkring 120 etageboliger i tre og fem etager med tilhørende grønne områder.

HFE Ejendomme, der ejes af Steen Fredborg og Torben Hein, vil etablere et nyt boligområde ved Vroldvej, hvor den nu nedlagte Johs. Randløvs Maskinfabrik ligger.
HFE Ejendomme, der ejes af Steen Fredborg og Torben Hein, vil etablere et nyt boligområde ved Vroldvej, hvor den nu nedlagte Johs. Randløvs Maskinfabrik ligger.

Byrådet har valgt, at de nye boliger skal opføres som en kæde- eller byhuslignede bebyggelse med grønne arealer med havekarakter mellem bebyggelserne, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Af samme grund må byggeriet kun opføres i op til tre etager langs Vroldvej og nærmest boligerne på Birkevej og Plantagevej. De bebyggelser, som kommer til at ligge i den sydvestlige del af området og længst væk fra eksisterende boligområder, kan derimod opføres i op til fem etager. Boligerne forventes at blive opført som lejeboliger, oplyser kommunen.

– Der er lagt op til et spændende projekt i et attraktivt område tæt på dagligvarebutikker, skole, institutioner og kollektiv trafik. Der bliver et stisystem gennem området, som sikrer adgang mellem Vroldvej og Plantagevej giver nem adgang til naturområderne ved Svanesø og til børnehaven og fritidsklubben på Plantagevej, udtaler formand for Klima,- Miljø, og Planudvalget Claus Leick (SF) i meddelelsen.

HFE Ejendomme, der ejes af Steen Fredborg og Torben Hein, vil etablere et nyt boligområde ved Vroldvej, hvor den nu nedlagte Johs. Randløvs Maskinfabrik ligger.
HFE Ejendomme, der ejes af Steen Fredborg og Torben Hein, vil etablere et nyt boligområde ved Vroldvej, hvor den nu nedlagte Johs. Randløvs Maskinfabrik ligger.

I lokalplanområdet ligger i dag den nu nedlagte Johs. Randløvs Maskinfabrik samt andet erhvervsbyggeri, der betegnes som “ældre og utidssvarende”. Dertil kommer tilhørende beboelser samt et enkelt selvstændigt hus på Vroldvej 53.

I mange år er der ikke foregået en egentlig produktion på stedet, og erhvervsbygningerne har i stedet været anvendt til oplag og udstilling. Lokalplanforslaget giver tilladelse til at fjerne den eksisterende bebyggelse i området.