Ny lokalplan skal bane veje for op med 42 nye boliger i Vandel. Illustrationsplan: Vejle Kommune.
Ny lokalplan skal bane veje for op med 42 nye boliger i Vandel. Illustrationsplan: Vejle Kommune.

Ifølge Vejle Kommune er der lokal efterspørgsel på blandt andet rækkehuse i Vandel, og derfor satte kommunen i maj 2023 gang i arbejdet med at få udarbejdet en lokalplan for et nyt boligområde ved Hans Thomsens Vej og Gamle Åstvej  i den nordlige del af byen.

Den 17. januar skulle politikerne i byrådet i Vejle beslutte om lokalplanforslaget skulle sendes i otte ugers offentlig høring.

Sagen var allerede på dagsordenen i Teknisk Udvalg i december 2023, og her blev der taget forbehold fra de tre socialdemokratiske medlemmer af udvalget, Anne Sofie Stjernholm, Claus Behrendsen og Alex Vejby Nielsen.

– I byrådet skylder vi at have fokus på Vandel. Vi stod sammen om at lukke skolen derude, og nu må vi selvfølgelig også stå sammen om at skabe noget udvikling i byen, og at udstykke grunde og skabe mulighed for, at nye borgere kan slå sig ned i Vandel, sagde Alex Vejby Nielsen på byrådsmødet den 17. januar.

Han forklarede videre, at de tre socialdemokrater i udvalget alligevel havde taget forbehold for lokalplanen, fordi de er i tvivl om, hvorvidt en kommende udstykning i området vil være tilstrækkelig attraktiv for bosættere. Særligt den østlige del af området, der ligger bag en støjvold, kan blive svær at afsætte, mener Alex Vejby Nielsen.

– Og vi ved jo også godt, os der sidder omkring bordet her, at hvis man udstykker et sted, og grundene ikke bliver solgt, jamen så låser man lidt situationen – så er lysten til at udstykke andre grunde i samme område måske mindre, sagde han på byrådsmødet.

Han pegede på, at man måske i stedet kunne udstykke grunde omkring den nu lukkede skole, som ligger centralt i byen.

LÆS OGSÅ: LOKAL UDVIKLER VIL BYGGE NYE BOLIGER I VEJLE

Med socialdemokraternes opbakning blev lokalplanen dog alligevel sendt i offentlig høring, og i selve lokalplanen understreges det, at området ligger tæt på Vandel Brugsforening og Vandelhallen.

Området omfatter et areal på 11 hektar, og lokalplanen skal både give mulighed for, at der kan bygges parcelhuse og rækkehuse. Af en illustrationsplan fremgår det, at der vil kunne bygges godt 40 boliger i området.

Boligerne i området kan i henhold til lokalplanforslaget kun bygges i én etage. Grunde til åben-lav boliger skal udstykkes mellem 700-1.200 kvadratmeter, og bebyggelsesprocenten på den enkelte grund må ikke overstige 30.

Tæt-lav boliger skal have en mindste grundstørrelse på 400 kvadratmeter, og bebyggelsesprocenten på den enkelte grund må ikke overstige 40.

Foruden boliger skal lokalplanen give mulighed for, at der kan etableres et område mod nord med en skov eller tæt beplantning af træer i det omfang, det er muligt, uden at det fører til en begrænsende skovbyggelinje.

Vandel ligger omkring 10 kilometer vest for Vejle og blot få kilometer øst for Billund. Byen har knap 760 indbyggere.