Nyt myndighedscenter fører kontrol med arbejdet på Femern-tunnelen. Foto: Femern A/S.
Nyt myndighedscenter fører kontrol med arbejdet på Femern-tunnelen. Foto: Femern A/S.

Femern A/S har etableret et myndighedscenter ved byggepladsen, der giver de forskellige myndigheder bedre kontorfaciliteter til at løfte opgaven med kontrol af byggeriet, oplyser Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Arbejdstilsynet, Styrelsen for International Rekruttering og Integration – SIRI, Søfartsstyrelsen og Skattestyrelsen skal fra et nyt myndighedscenter føre tilsyn med byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen. Desuden kan Politiet også benytte centeret, hvis der er behov.

– Der skal være styr på arbejdsmiljøet samt løn- og arbejdsvilkår på de statslige byggepladser. Byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen er stort og kompliceret, og kontrolarbejdet er derfor meget omfangsrigt. Det er en fordel for de forskellige myndigheder, der kontrollerer byggeriet, at Femern A/S nu har sørget for bedre rammer for kontrolarbejdet, og det er med til at give synlighed om, at der skal være ordentlige forhold på en af Danmarks største byggepladser, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) i meddelelsen.

Femern A/S har etableret myndighedscenteret i samarbejde med de myndigheder, der bliver repræsenteret i centeret. Centeret er placeret i umiddelbar nærhed af byggepladsen, tæt ved Femern A/S’ egen tilsynsenhed og de faglige organisationers kontorfaciliteter ved byggepladsen.

Femern Bælt-tunnelen er en sænketunnel med både en jernbane og en motorvej. Den bliver med sine 18,2 kilometer verdens længste sænketunnel til tog og biler.

Sænketunnelen kommer ifølge Femern A/S til at bestå af 89 elementer, der fremstilles i armeret beton på en fabrik ved Rødbyhavn. Der er to slags tunnelelementer: 79 standardelementer og 10 specialelementer. Specialelementerne får en særlig “kælderetage” til teknik, hvilket gør byggeprocessen og vedligeholdelse af den færdige tunnel nemmere. Tunnelelementerne fremstilles ved hjælp af industriel serieproduktion, som effektiviserer byggeprocessen betragteligt.