Er det posthusbygningen her, som skal byudvikles, eller er der andre steder hvor det giver mere mening at sætte ind? Det skal nu klarlægges. Foto: PR.

Er det ved Banegårdspladsen eller ved den gamle posthusbygning, at det giver bedst mening at byudvikle? Mangler midtbyen store moderne butikslokaler, eller giver det mere byliv med en biograf eller et legeland? Eller skal tunnelerne under banen ændres for at skabe synergi mellem midtbyens to dele? Og hvordan ser behovet for parkerinspladser ud i fremtiden i midtbyen?

Det er nogle af de spørgsmål, som Vejen Kommune håber at få svar på i den potentialekortlægning af Vejen Midtby, som skal gennemføres i løbet af dette år.

Realdania har netop bevilget 200.000 kroner til kortlægningen, og byrådet har tidligere nikket ja til at give det samme beløb. En endnu ikke udpeget ekstern rådgiver vil i samarbejde med Vejen Kommune og Handelsbyen Vejen gennemføre kortlægningen.

– Vi er jo allerede godt på vej med biblioteket og kunstmuseet, begge dele er med til at løfte midtbyen. Men vi ser gerne, at bymidten hænger endnu bedre sammen, og at det bliver endnu mere attraktivt for private at investere i midtbyen, konstaterer borgmester Egon Fræhr (V) i en pressemeddelelse.

Nethandlen er ifølge Danmarks Statistik stigende, og sammen med de større byer presser den handelslivet i Vejen. Derfor er udvikling af midtbyen vigtigt, så der også i fremtiden er en stærk og levende midtby. Det mener Peer M. Rexen, chef for Erhverv og Borgerservice i Vejen Kommune.

– Formålet er at udarbejde en kortlægning af Vejen bys potentialer, hvor vi identificerer de konkrete tiltag, der bedst kan sikre, at Vejen Kommune også har en hovedby med et aktivt byliv og handel fremadrettet. Det vil vi gøre ved at kigge både kort- og langsigtet på midtbyens udvikling. Vi vil se på, hvilke eksisterende potentialer der findes i Vejen, og sammenholde det med hvad en by af Vejens størrelse bør have i dag og i fremtiden.

– Fremtidens kunder forventer, at det er en oplevelse at handle i en fysisk butik i en midtby. Det kræver et tæt samarbejde mellem butikker, grundejere og kommune. Personalet skal sikre fremragende service, mens grundejerne skal sikre gode lokaler i velholdte bygninger. Kommunen skal sikre attraktive byrum, der inviterer til ophold, så et besøg i midtbyen bliver en oplevelse. Midtbyen skal være byens vigtigste mødested, supplerer Flemming Simested, citymanager i Handelsbyen Vejen.

Kortlægningen skal foretages af en ekstern rådgiver, som findes ved at indhente tilbud fra tre forskellige firmaer, der udpeges i samarbejde med Realdania. Rapporten forventes færdig efter sommerferien. Vejen for dig er en vigtig samarbejdspartner i projektet, men også for eksempel grundejere, lokale ildsjæle, UdviklingVejen og potentielle investorer vil blive inddraget. Rapportens resultater vil blive formidlet bredt, så de kan danne grundlag for en dialog om fremtidens Vejen.

– Mange hovedbyer står med de samme udfordringer som i Vejen, om at skabe nyt liv i bymidten. Og det handler om at finde og satse på de potentialer, som knytter sig til det specifikke sted. Vi glæder os til at se, hvad Vejen kan gribe fat i for at fremme aktivitet og liv i bymidten, siger Björn Emil Härtel Jensen, projektchef i Realdania.