Forslaget til et nyt stadion i Kolding er tegnet af Sweco Architects (tidligere Årstiderne Arkitekter).
Forslaget til et nyt stadion i Kolding er tegnet af Sweco Architects (tidligere Årstiderne Arkitekter).

I Kolding er der store ambitioner for udviklingen af den lokale fodboldklubs hjemmebane, som i etaper skal udvides, så der bliver plads til 10.000 tilskuere.

Bag projektet står selskabet “Kolding Stadion Tribune ApS”. I en pressemeddelelse meddeler selskabet nu, at ejerkredsen udvides markant fra fem til i alt 20 ejere.

“Et helt afgørende skridt for igangsætning af stadionprojektet er dermed på plads”, lyder det i pressemeddelelsen.

– Jeg er enorm stolt af og taknemmelig for den opbakning, som vi altid bliver mødt af. I Kolding IF har vi rundet 450 sponsorer, og sammen med denne store udvidelse af ejerkredsen i stadionselskabet sender vi sammen med Koldings erhvervsliv og mange gode samarbejdspartnere et klart signal til hele Kolding og resten af Danmark om, at vi vil realisere planerne for Fremtidens Stadion og på sigt have Kolding IF op på allerøverste hylde; Superligaen, udtaler bestyrelsesformand i Kolding Stadion Tribune ApS, Claus Holm-Søberg.

Læs også: En rundtur på det nye stadion i Køge

Udviklingen af arenaen i Kolding er opdelt i etaper. Næste etape, som nu realiseres, er ny vesttribune på 4.700 kvadratmeter med en lounge med plads til 800 spisende gæster og tribune med plads til godt 2.100 tilskuere.

Den samlede anlægssum forventes at udgøre 106 millioner kroner, hvoraf Kolding Kommune finansierer 33,5 millioner kroner, mens den resterende del på 72,5 millioner kroner tilvejebringes med private midler via Kolding Stadion Tribune ApS.

Læs også: FC Nordsjælland vil udvide planlagt stadion i Hillerød

– Jagten på flere investorer fortsætter, og vi har fortsat positive og gode drøftelser med flere parter. Det samlede tilsagn er på over 35 millioner kroner, og vi har et ønske om at finde yderligere 5-10 millioner kroner, så fundamentet styrkes yderligere, men samtidig sikre at de topmoderne faciliteter kan få et ekstra niveau til gavn for vores sponsorer, fans og medarbejdere, udtaler Claus Holm-Søberg.

Kolding Stadion Tribune ApS er bygherre på projektet, mens Jorton er valgt som hovedentreprenør. Kolding Kommune overtager ved afslutningen af byggeriet tribuneanlægget samt ejerlejlighed i hovedbygningen, fremgår det af meddelelsen.

De nye investorer, som har underskrevet investeringsaftalen og er indtrådt i ejerkredsen eller har givet deres tilsagn:

Anne og Peter Reinert Skovbakke
Brian Corydon
Carsten Burles-Piihl og Anders Hundevadt Christiansen
Claus Poulsen
Henrik Hansen
Jan Brüggert og Bente Troelsen-Brüggert
Jan Jørgensen
Jens Haugaard
Jens Skjøt-Arkil
Joen-Magnus, Jette & Nina Reinert
Keld Johansen
Stig og Birgitte Holm
Søren Ebert Hansen
Thomas Hansen og Jesper Paulin Larsen
Aage Vestergaard

Den eksisterende ejerkreds har indtil nu bestået af:

Kim Hyldahl
Lars Terkelsen
Michael Duus
Thorsten Andy Madsen
Claus Holm-Søberg

Om Kolding Stadion Tribune ApS

Alle investorer i selskabet underskriver i forbindelse med indtræden i selskabet en investorerklæring med selskabets formål og vision (uddrag heraf):

– Via aktiv investering og ejerskab i Kolding Stadion på sigt og etapevis at omdanne de nuværende faciliteter til et bynært superligastadion med moderne sports- og erhvervsfaciliteter som et samlingspunkt for bredde- og eliteidræt, erhvervsliv og kulturaktiviteter.

– At udvikle og udvide det kommende stadion i tæt samarbejde med Kolding Kommune, som fortsat vil have væsentligt ejerskab af større dele af Kolding Stadion.

– At skabe rammerne for, at niveauet i sports- og fritidsaktiviteter kan løftes og hermed også højne ambitionsniveauet for fodbolden i Kolding. Udviklingen af det kommende stadion sker i tæt samarbejde med Kolding IF Fodbold ApS, hvor målsætningen er på sigt at få et herrehold i superligaen samt bibeholde et kvindeligahold i den bedste række.

– At skabe et forretningsmæssigt samlingssted i topmoderne og bedste rammer for byens erhvervsdrivende, hvor der sættes fokus på udvikling, sparring og vidensdeling.

Kilde: Kolding IF Fodbold.