Trio bag nyt seniorbofællesskab på Nordre Fasanvej

Bygningerne på Nordre Fasanvej 99 på Frederiksberg anvendes i dag til kontorer, men de skal rives ned for at gøre plads til et nyt seniorbofællesskab.

Et nyt seniorbofællesskab med 16 boliger på Nordre Fasanvej på Frederiksberg er på tegnebrættet. Trioen Martin Linder-Madsen, Lars Nordestgaard Pedersen og Mads Christian Dige Rønholt købte i 2019 ejendommen for godt 10 millioner kroner. I samarbejde med Tegnestuen Lokal står de bag projektet, som omfatter et nybyggeri på 1.475 kvadratmeter.

Aktuelt rummer ejendommen en villa med udnyttet tagetage samt et baghus i én etage med udnyttet tagetage. Begge er opført i 1894 og renoveret senest i 1990. For- og baghuset er forbundet af et tidligere garageanlæg fra 1924 og et nyere udhus.

Ejendommen omfatter et areal på godt 630 kvadratmeter, hvoraf knap 115 kvadratmeter er bebygget.

Facadeillustrationer af projektet. Illustration: Tegnestuen Lokal.
Facadeillustrationer af projektet. Illustration: Tegnestuen Lokal.

Forhuset har et samlet bygningsareal på 260 kvadratmeter, mellembygningen 120 kvadratmeter, og baghuset er på 90 kvadratmeter, mens udhuset er 15 kvadratmeter stort.

Bygningerne anvendes i dag til kontor og erhverv, men planen er, at de skal rives ned for at gøre plads til det nye seniorbofællesskab.

Projektet kræver en ny lokalplan samt et kommuneplantillæg. Klima-, Plan- og Boligudvalget besluttede på et møde den 13. marts at sætte gang i den proces.

“Den nye bebyggelse placeres som huludfyldning mellem naboejendommen syd for projektområdet og gårdhaven nord for projektområdet. Projektet består af et nyt for- og baghus på henholdsvis fem og tre etager, som er forbundet af en mellembygning på to etager”, fremgår det af referatet fra udvalgsmødet.

Illustration af den fremtidige bebyggelse og bofællesskabets
Illustration af den fremtidige bebyggelse og bofællesskabets
organisering. Ny bebyggelse set mod øst fra baghuset. Illustration: Tegnestuen Lokal.

Af en startredegørelse for projektet fremgår det, at det kommende seniorbofællesskab vil bestå af et forhus og et baghus på henholdvis fem og tre etager.

De to bygninger forbindes af en mellembygning på to etager. Mellembygningen huser indendørs fællesfaciliteter samt overdækket uderum. Oven på mellembygningen etableres en tagterrasse og en havestue.

Boligerne placeres i for- og baghuset. Forhuset vil desuden blive indrettet med fællesarealer i stueetagen.

I alt etableres der godt 300 kvadratmeter indendørs fællesarealer.

Seniorbofællesskab til stigende antal ældre på Frederiksberg

“Bygherre ønsker at skabe en ny boligform i byen, som kan imødekomme behovet hos et stigende antal af seniorer, der ønsker at bo i bofællesskab”, fremgår det af referatet fra udvalgsmødet.

Illustration af den fremtidige bebyggelse og opholdsarealer. Ny bebyggelse set mod øst fra baghuset. Illustration: Tegnestuen Lokal.
Illustration af den fremtidige bebyggelse og opholdsarealer.
Ny bebyggelse set mod øst fra baghuset. Illustration: Tegnestuen Lokal.

“Samtidig kan bofællesskabet være med til at øge byens tilbud af forskelligartede boligformer og kan føre til en flyttekæde, hvor seniorer flytter fra større boliger i byen. Bygherre planlægger at inddrage interessenter, der ønsker at bo i seniorbofællesskab og være en del af et aktivt og socialt fællesskab, så boligformen kvalificeres bedst muligt til at understøtte fællesskabet”, fremgår det videre.

Ifølge startredegørelsen er det planen, at projektet udvikles og udføres i samarbejde med en interesseorganisation, der arbejder med seniorbofællesskaber. I den forbindelse vil de endelige boligstørrelser og typer af fællesfaciliteter blive fastlagt.

Ifølge referatet fra udvalgsmødet opfordrer politikerne i udvalget udviklerne til at gå i dialog med SeniorBo Frederiksberg om projektet.

Arkitektur i samspil med omgivelserne

Arkitekturen skal efter planen indpasses i forhold til den eksisterende bebyggelse i området.

Fremtidige forhold med ny bebyggelse set mod vest fra Nordre Fasanvej. Der er mulighed for at lave parkeringsanlæg under terræn med bilelevator såfremt det vurderes, at der er behov for bilparkering. Illustration: Tegnestuen Lokal.
Fremtidige forhold med ny bebyggelse set mod vest fra Nordre
Fasanvej. Der er mulighed for at lave parkeringsanlæg under
terræn med bilelevator såfremt det vurderes, at der er behov for
bilparkering. Illustration: Tegnestuen Lokal.

“Det er bygherres ambition, at projektet skal læne sig op ad det arkitektoniske udtryk på Nordre Fasanvej 97 i en nutidig fortolkning. Der arbejdes med de samme hovedtræk og detaljeringer fra naboejendommen, så den nye bebyggelse indskriver sig naturligt i området”, fremgår det af startredegørelsen.

“Det nye forhus skal skabe en afslutning på naboejendommens gavl. Naboejendommens bygningskrop har den for Frederiksberg velkendte tredeling med basen, bygningskroppen og taget, hvilket videreføres i den nye bebyggelse, ligesom bygningshøjden”, fremgår det videre.

Lokalplanen for projektet ventes endeligt vedtaget i slutningen af november 2023.

Også på Søndre Fasanvej på Frederiksberg er der planer om et seniorbofællesskab. Desuden kan der være flere bofællesskaber på vej, når omdannelsen af Frederiksberg Hospital får luft under vingerne.