Dansk arkitekt er projektleder på Norges største sygehusbyggeri

Arkitekt Karina Lehm fra Link Arkitektur Danmark står som projektleder i spidsen for arkitektfaget for udviklingen af det nye rigshospital i Oslo.

I sidste uge blev byggeriet af Nye Rikshospitalet i Oslo officielt sat i gang med en markering af første spadestik, ledet af sundhedsminister Jan Christian Vestre og Oslos borgmester Anne Lindboe.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Link Arkitektur.

Den skandinavisk tegnestue er en del af projektgruppen sammen med Multiconsult Norge, Fabel Arkitekter og Bølgeblikk Arkitekter, som også har arbejdet sammen om forprojektet siden efteråret 2020.

– Det er en stor dag og en milepæl i en lang og kompleks designproces. Takket være et velsammensat og fagligt stærkt projekteringsteam har vi formået at levere høj kvalitet inden for projektets rammer, udtaler hospitalsarkitekt Karina Lehm, i Link Arkitektur Danmark, der er projektleder for arkitektfaget på Nye Rikshospitalet.

Nye Rikshospitalet i Oslo. Visualisering: Prosjektgruppen Nye Rikshospitalet.
Nye Rikshospitalet i Oslo. Visualisering: Prosjektgruppen Nye Rikshospitalet.

Karina Lehm er segmentchef for sundhed i Link Arkitektur Danmark, og ifølge arkitektvirksomheden er hun en af Danmarks mest erfarne ledere indenfor hospitalsplanlægning.

Hun har erfaring fra store hospitalsprojekter som Nyt hospital Nordsjælland, Svendborg Sygehus og Køge- og Esbjerg Sygehus samt de sidste 12 år fra Aalborg Universitetshospital, Hammerfest Sykehus og nu Nye Rikshospitalet i Norge.

På det nye rigshospital i Oslo samles regionale og nationale specialfunktioner. Sygehuset planlægges samtidig at kunne levere et lokalt sygehustilbud til omkring 200.000 indbyggere, og for alle børn og unge i Oslo under 18 år med somatisk sygdom.

Nye Rikshospitalet i Oslo. Visualisering: Prosjektgruppen Nye Rikshospitalet.
Nye Rikshospitalet i Oslo. Visualisering: Prosjektgruppen Nye Rikshospitalet.

Hospitalet er planlagt med en stor, moderne akutmodtagelse, som også skal rumme en regional traumeafdeling.

Derudover får sygehuset et kombineret børne- og ungecenter, herunder en særskilt akutmodtagelse for børn og unge. Nybyggeriet udgør alene 144.000 kvadratmeter.

Ifølge planen vil Oslo Universitetshospital Helseforetak flytte ind i ede nye bygninger i 2031.

Sygehuset opføres med fokus på fleksibilitet og udvidelsesmuligheder i et langsigtet perspektiv, oplyses det.