Furesø Kommunes udvalg for Natur og Klima besluttede i februar, at der skal tages et større hensyn til artsrigdommen i byområderne. Derfor bliver græsset i de kommunale græsrabatter fremover kun bliver slået en-tre gange om året, hvis ikke trafiksikkerheden eller andre praktiske hensyn kræver det. Det giver plads til blomster i de vilde vejkanter til glæde for bier, sommerfugle og andre insekter, lyder det i en pressemeddelelse fra kommunen.

Samtidig ændrer naturen i byerne udtryk, når græsset ikke bliver holdt som kort plænegræs længere. Det fortæller udvalgsformand for Natur og Klima, Lene Munch-Petersen (S).

– Vi skal fremme biodiversiteten alle de steder, vi kan. Vores vejrabatter binder naturområder sammen som spredningsveje for dyr og planter. Samtidig er rabatter synlige for alle, og jeg håber, det vil rykke til folks natursyn og inspirere dem til også at kaste sig ud i egne biodiversitetsprojekter. Om ikke andet så for ens egens skyld. Man bliver simpelthen glad af en natur, der blomstrer og summer, siger hun.

Furesø Kommune har et mål om, at 50 procent af kommunens dyrkningsarealer frem mod 2030 skal omlægges til natur, ligesom der skal fokus på mindst 20 sjældne eller sårbare arter og deres levesteder. Desuden skal invasive arter skal bekæmpes på mindst 80 procent af kommunens arealer.

Derfor er der de seneste år ændret markant i græsslåningsrutinerne og en række initiativer, der fremmer biodiversiteten, er skudt op.

Blandt andet blev et ensartet græsareal i Farum i 2021 omdannet til en lille bypark med fokus på biodiversitet. Parken skal inspirere til, hvilke elementer der kan gavne vilde planter og insekter i ens egen have. Samtidig kan den vildere bynatur være med til at justere vores opfattelse af, hvordan det grønne i byen skal se ud, mener næstformand for Natur og Klima, Øjvind Vilsholm (EL).

– Parken redder jo ikke naturen i sig selv. Det her handler om formidling af det gode budskab, og når vi alle gør lidt – om det så er at lave et buskads i vores have eller ændre en del af vores egen græsplæne til vilde blomster – så kan det gøre en lille forskel, og måske blive til mulige spredningskorridorer for dyr eller insekter, siger han.

I 2021 blev projektet Vild Have Ambassadør søsat af en gruppe engagerede borgere i Hareskovby og Danmarks Naturfredningsforening i Furesø. Her er formålet at klæde haveejere på til at gøre deres egen have mere vild og samtidig inspirere andre.

Engagementet blomstrer netop nu, hvor ambassadørerne afholder en stor biodiversitetsfestival den 12. juni på Skolelandbruget.